Läs mer om SchemaAnalys.

Business Coaching

Fördelar med SchemaAnalys.

 • SchemaAnalys bygger på 25 år med organisationsutveckling.
• Pedagogiskt bästa program för schema och bemanning.
• Enklast att lära sig – dyr extern utbildning undviks.
• Anpassa bemanningen efter verksamhetens behov.
• Arbeta i realtid på inbyggd almanacka.
• Visar arbetstiden på många valfria sätt.
• Visar lönekostnader inkl Ob på många valfria sätt.
• Kan läsa av tid och kostnad efter egen konfiguration.
• Kan välj valfri period, tex. månad, för avläsning av tider.
• Analyserar bemanning och samband mellan olika tjänster.
• Färgutskrift av schema och bemanningsprofil.
• Enkelt val av vilka som ska ingå i utdata.
• Kan använda flera avtal i samma schema.
• Kan använda flera begränsningsperioder.
• Du och inte datorn lägger ut arbetstiden – jfr andra.
• Alla kan påverka bemanningen och schemat.
• Kraftfull kopiering med klippa- och klistra in funktion.
• Arbetar i nutid, framåt och bakåt i tiden.
• Kan planera semester, ledighet och frånvaro.
• Ser antal skift, lediga dagar mm under valfri period.
• Kan rapportera avvikelser direkt i schemat.
• Kan exportera alla tidsdata till 20-talet löneprogram.
• Sparar tid och pengar via rätt bemanning.
• Förenklar administration av anställdas löner.
• Lätt att planera exempelvis 3-3-system eller liknande.
• Förbättrar arbetsmiljön.

Läs mer om SchemaAnalys.

SchemaAnalys är ett program som låter dig forma ett schema och bemanna din verksamhet på ett mycket enkelt sätt enligt principen What you se is what you get.

I samma stund som du lägger schemat kan du analyser det på olika sätt. Skiften som är lätt att skapa lägger du ut på enskilda tjänster via drag-och-släpp eller genom kopiering av tidigare utlagda skift eller t.ex. från en s.k. mall.

Du kan enkelt välja vem som ska ingå och även skapa kategorier för var och en efter t.ex. funktion, avdelning osv. Du kan använda flera olika avtal samtidigt och även flera olika begränsperioder.

Arbetstiden visas för; för en vald period, för ett helt år samt som ett genomsnitt under schemats begränsningsperiod. Tiderna fördelas på; total utlagd tid, tjänstgöringsgrad, olika Ob, justerad tid, antal skift, antal lediga dagar mm. Du kan även lägga in och läsa av lönekostnader inkl ob.

Du kan till och med konfigurera egna tider för avläsning av t.ex. vem som arbetat flest helger, nätter osv. Du kan planera semester och studera frånvaro, skriva ut och exportera tidsdata för lön och mycket annat.

I SchemaAnalys ingår ett bildspel som steg för steg lär Dig programmet vilken sparar tid och pengar. Pedagogiken i sig skapar en så kallad Aha-upplevelse och öppnar upp för ökad rättvisa och nya reformer.

Våran ideolgi.

SchemaAnalys är ett program och tillika verktyg för att förbättra verksamheten varvid: Arbetsgivaren får gehör för sina önskemål att: • Verksamheten ska fylla ett bestämt syfte. • Den ska hålla en hög kvalité. • Den ska ge vinst (off. förvaltning – klara sin budget). • Den ska locka till sig rätt kompetens. • Den ska utvecklas mot något bättre. Arbetstagaren får gehör för sina önskemål att: • Verksamheten ska kännas meningsfull. • Den ska vara säker och hålla en hög kvalité. • Den ska belöna utifrån mina bidrag. • Den ska vara lyhörd. • Den ska utveckla mig. Program som finns inom det här området har sina rötter i (1) behov av att få tillgång till personal vid rätt tid, (2) behov av att exportera tider för lön och (3) behov av kontroll av in- och utpassage. SchemaAnalys (4) har skapats med syfte att ge ledningen och anställda ett gemensamt verktyg för att analysera- och förbättra verksamheten Programmets pedagogik ska i sig locka fram nya lösningar på arbetstidens problem.

Värt att veta om bemanning och schema:

De flesta skapar ett schema under helgfria veckor. Man rullar sedan ut det schemat under resten av året. Under året finns ca 8 storhelger. De som då har månadslön och lääger ut ledigt på dessa helger betalar 7-8.000 kronor per anställd utan att få ut motsvarande tid i arbete. Denna tid kan återanvändas på olika sätt beroende på branch. I de centrala avtalen talas det lite om hur arbetstidens definition. Vad är heltid? Ska den räknas på de veckor som schemat skapas eller på snittet på hela året? Vi menar att det bör vara det senare. Med SchemaAnalys kan du välja att läsa av båda alternativen. Vad vi vet är det endast inom Handels som man definierar årsarbetstid, dock bara basserat på en teoretiskt modell som inte alltid överensstämmer med verkligheten. Om bemanningen inte förändras på storhelger är heltidsbegreppet inget problem. Vi har roat oss att jämföra olika kollektivavtal med varandra. Eftersom SchemaAnalys ger en nära nog exakt personalbudget kan vi med några klick byta, jämföra och studera skillnaderna mellan avtalen. Det rör sig om ganska stora skillnader mest beroende på skillnader i ob (obekväm arbetstid). Har du frågor om schema, bemanning och tips om hur du kan locka fram det bästa ur din organisation, går det bra att kontakta oss. Vi hjälper dig med att skapa bra scheman. Många underskattar vikten av bra scheman. Att få personalen med sig kan inte nog understrykas. SchemaAnalys är bästa program i detta avseende.