Uppdateringar av SchemaAnalys.

Boosting Businesses

Utvecklingstendenser.

Vi ska här inte avslöja allt om våra planer för framtiden annat än att vi lovar anstränga oss för att vara ledande inom vårt programområde. Närmast kommande versioner kommer därför att bli något alldeles extra. Planerna sträcker sig ett antal år framöver med ideér som vi själva har. Tillsammans med förslag och synpunkter som vi får in från våra användare kan vi därför lova många spännande uppdateringar i framtiden till exempel automatiskt schema och mycket annat smått och gott.

Boosting Businesses

Historik:

Version 3.4 (stor uppdat): Fler Urval – flera tjänster. Version 3.5: Almanacka – (mån, vecka nr. och dag). Version 3.6 (liten uppdat): Utskrift kalender ökas till 4 personer/A4:a. (De med 3.5 har ej besvärats med 3.6 utan begäran). Versionen 3.61: Arbetstid har getts två decimaler, kalender flyttas för att inte störa Startdag. Version 3.7: Kopiera och klistra in hel årsrad. Öppna schema utan splasch och på aktuell vecka. Datum för val av period. Sist sparade fil i Arkiv. Nytt filformat. Bättre utskrifter. Adm. installerar. Version 3.71 rättelse av genvägarna. Version 3.72 rättelse Fönster och Utskrift individschema.

abstract-logo

Nyheter i version 7.11a.

• Innehåller kompletterande rapportutskrift med kolumn för jour mm.
• Rättning vid start via splach Windows 8.

Nyheter i version 7.1.

• Ny redovisning av Jourtid.
• Förbättrad installation.

• Rättning vid start via splach Windows 8.

Nyheter i version 7.0 – Stor uppdatering:

• Automatisk uppdatering av SchemaAnalys.
• Ny datumkalenderfunktion.
• Förlängd datumkalender till år 2019.
• Ny utskrift ”Avvikelserapport”.

Nyheter i version 6.7 – Stor uppdatering:

• Behöver inte längre klippa ut utanför året. Läser 1/1-31/12 ej rad.
• Nu även med månadslön och sociala avgifter i kostnad.
• Fet stil för storhelger inunder veckorna.
• Sidbrytning efter varje person i utskrift Tidrapport.
• Visar rätt veckonummer i Profil.
• Genväg till Kostnad i Redigera. mm.

case-study-1
case-study-2
spaces-logo

Nyheter i version 6.6 – Liten uppdatering:

• Kontroll av installation.
• Justerad brygga till Hogia Lön.
• Utskrift Rapportering: Nu med kostnad.
• Utskrift Timmar/Kostnad: Nu med årssumma.

Nyheter i version 6.5 – Stor uppdatering:

• Datum i veckokolumner.
• Tre kopior sparas av varje schema.
• Utskrift av Noteringar i schemat.
• Rättningar i utskrifter, rapportkoder och datumfil.
• Speciell version för Finland.

Nyheter i version 6.4 – Stor uppdatering:

• Avvikelserapportering av både blandad timlön och månadslön.
• Utskrifter följer samma som bildskärmen visar.
• Rättning av decimal i SUMMA avseende % Ht (heltid).
? Varning när person 2 försöker öppna schema som person 1 öppnat.

Nyheter i version 6.2/6.21 – Liten uppdatering:

• Ny utskrift anpassad till Försäkringskassans önskemål.
• Två decimaler i utskrift Timmar.
• Räknare för utlagda antal skift.
• Rättning av hänglåset.
• Nya och justerade ob-avtal.

Nyheter i version 6.1 – Bryggor:

• Nya bryggor till löneprogram. (Se lista till höger).
• Separata moduler efter löneprogram.
• Utskrift Timmar/Kostnad nu med summa.
• Utskrift översiktsschema med genomsnitt.

Version 6.0 – Stor uppdatering:

• Fler veckor synliga på bildskärmen.
• Säkrare sparafunktion avseende server.
• Alla utskrifter anpassade till Periodinställning.

Version 5.0 till 5.4 – Stor uppdatering:

• Ny funktion för att dölja schemarader.
• Uppdelad ersättning för Jour.
• Ny årsutskrift av timmar och kostnad.
• Larm om arbetstiden ej uppfyller EU:s krav.
• Export av rapportunderlag till löneprogram.
• Profil visas samtidigt med schema.
• Nytt sätt att lägga ut sin egen arbetstid.
• Ny utskiftslayout med påverkbar kolumn.
• Ifyllnad skifttider via Enter.
• Textnotering i varje dagruta.
• Brutet räkenskapsår.
• Koppling till brukare.

Version 4.0 till 4.1 – Stor uppdatering:

• Jour i ett skift enl Svenska och EU:s regler.
• Importerbara löneartstabeller.
• Rapportfuntion frånvaro och orsak, övertid mm.
• Automatisk rättningsfunktion.

Version 3.9:

Nu som separat programversion. Bättre utskrifter. Uppräschat samlade tidigare rättningar. Fungerar som demoversion. Ny avläsning ”Avvikelse mot syssels.grad”. Ny funktion för automatisk utläggning av ledig. Standard för Ctrl+Z, Enter för nästa rad mm. Byta ut skift i lagt schema. Utskrift av schema utan skiftsamling. Datum visas med musen över veckodagarna. Två decimaler i ”Summa”. Läsa av och skriva ut lönekostnader inkl Ob. Anteckningsfält för noteringar i schemat. Ny aktuell almanacka för åren 2005-2015. Hoppa 1 ve i schemat med piltangenterna. Utökad skiftsamling – tio gånger fler skift. Utökat filformat. Ny utskrift – nu även schema i klartext. Utskrift schema styrs via vald period. Skiftsymbolen bättre centrerad i dagrutan.

Tidigare version 3.8:

• Import av olika Ob-avtal inom arbetsmarknaden.
• Skydda data och schema via en personlig kod.
• Anpassning till system med olika behörighet.
• Kvalificerad datumkalender för val av tidsperiod.
• Snabbare uppstart via genväg till schemat.
• Schemat öppnas alltid på aktuell vecka.
• Enklare redigering, kopiera/klistra in hel årsrad.
• Säkrare utskrifter, anp. till moderna skrivare.
• Sist sparat schema under Arkiv ”Öppna igen”.
• Grått fält över dagarna före och efter aktuellt år.